Home

1. Събиране на информация

Ние събираме информация от вас, когато се регистрирате в нашия сайт, когато се вписвате в акаунта си, включвате се в конкурс и/или когато се дерегистрирате. Събраната информация включва вашето име, имейл адрес, телефон, адрес, дата на раждане и/или друга лични данни.

2. Използване на информацията

Всяка информация, която събираме от вас може да бъде използвана да:

  • Персонализираме вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните ви нужди
  • Да предоставим модифицирано рекламно съдържание
  • Да подобрим нашия уеб сайт
  • Да подобрим потребителската услуга и нуждите ви от поддръжка
  • Да се свържем с вас чрез имейл
  • Да проведем конкурс, промоция или проучване

3. Поверителност при извършване на електронна търговия

Ние сме единствените собственици на информацията събирана през този сайт. Личната ви идентификационна информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана на която и да е друга компания, по каквато и да е причина, без вашето изрично съгласие, освен в обичайните случаи, когато е нужно да се изпълни заявка и/или трансакция, например за изпращане на поръчка.

4. Разкриване пред трети страни

Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансферираме вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия бизнес, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност. Ние вярваме, че е необходимо да се споделя информация, в случаите, в които трябва да се извърши разследване, да се предотврати или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, при нарушаване на нашите условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона. Неличната информация от друга страна, може да бъде предоставяна на трети страни с цел маркетинг, реклама и друга употреба.

5. Защита на информацията

Ние използваме различни защитни мерки, за да бъде вашата лична информация защитена. Използваме авангардни методи за криптиране да защитим важна потребителска информация, пренасяна онлайн. Само служители, които трябва да извършат специфично действие (например изготвяне на сметка или потребителска услуга) имат достъп до лична идентификационна информация. Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация се държат в защитена среда. Използваме ли бисквитки? Да. Нашите бисквитки подобряват достъпа до нашия сайт и идентифицират редовните посетители. Освен това, нашите бисквитки подобряват преживяването на потребителите като проследяват и таргетират неговите/нейните интереси. Използването на бисквитки обаче, по никакъв начин не е свързано с каквато и да е лична идентификационна информация на нашия сайт.

6. Отписване

Ние използваме имейл адреса, който ни предоставяте, за да ви изпращаме информация и обновления, свързани с нашият сайт. Ако, в който и да е момент, решите, че искате да се отпишете от имейл абонамента и не желаете да получавате повече имейли в бъдеще, включили сме подробни инструкции за отписване в края на всеки имейл.

7. Съгласие

Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с нашата политика на поверителност.

 

 

 

Политика за защита на личните данни

 

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на онлайн услуги/изработка на уеб базирани платформи и софтуери/  Рада БГ АД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти е от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата Политика за защита на личните данни на  Рада БГ АД, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Политиката за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на https://rada.bg/.

Политиката за защита на личните данни установява правилата, които  Рада БГ АД, гр. София, гр. София, ул. Люлин планина 33 а,  Булстат 175199720, прилага спрямо Ползвателите на услугите, които предлага:

Изграждане и поддръжка на уеб базирани приложения, платформи и софтуери.
Посредник за регистрация и управление на домейни и хостинг услуги.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 1. (1)  Рада БГ АД събира и обработва личните данни на Ползвателите на Услугите на основание чл. 6, ал. 1 Регламент (ЕС) 2016/679 и по конкретно въз основно на следното:

Изрично получено съгласие на Ползвателя на услугата;
Изпълнение на задълженията на  Рада БГ АД към Ползвателите по договорите за използване на услугите.
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо  Рада БГ АД
За целите на легитимния интерес на  Рада БГ АД

(2) С приемане на общите условия за ползване на услугите, предоставяни от  Рада БГ АД Ползвателите изрично се съгласяват, че  Рада БГ АД има право да обработва личните им данни, предоставени за ползване на услугите.
(3)  Рада БГ АД е регистриран като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.

Чл. 2. (1)  Рада БГ АД събира и обработва личните данни, предоставени от Ползвателите за целите на предоставяне на Услугите по договора с Ползвателите, включително за следните цели:

изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформите, софтуерите и приложенията, нови и ъпгрейднати абонаментни планове и др.
счетоводни цели;
статистически цели;
защита на информационната сигурност
обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
разрешаване на спорове между Ползвателя и трети лица;

(2)  Рада БГ АД следва следните принципи при обработката на личните данни на Ползвателите.

законност и добросъвестност и прозрачност;
точна определеност на целите на обработката;
съотносителност с целите на обработката;
точност и актуалност
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

(3) При обработването и съхранението на личните данни,  Рада БГ АД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява

Чл. 3. (1)  Рада БГ АД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент - целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;

Осъществяване на комуникация и контакт с Ползвателите на предлаганите от  Рада БГ АД услуги.
Регистрация на потребител и изпълнение на договор за предоставяне на хостинг услуги, регистрация на домейн, виртуален или нает сървър и др. – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през създадения административен панел, съгласно избрания от Вас потребителски план.
Регистрация на потребител за целите на регистриране на домейн в или извън областта .БГ.
Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.

(2)  Рада БГ АД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

    Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)

        Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него;

        Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 Други данни, които  Рада БГ АД обработва – При влизане в нашия уебсайт, събираме данни за използвания IP адрес.

        Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

        Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

    Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

        Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.

        Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между  Рада БГ АД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) Рада БГ АД не събира и не обработва лични данни, а Ползвателите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
генетични и биометрични данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;

(4) Личните данни са събрани от  Рада БГ АД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1)  Рада БГ АД съхранява Вашите лични данни за целия срок на съществуване на търговски отношения с Ползвателите. След прекратяване на търговските взаимоотношения помежду ни,  Рада БГ АД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне, ако сте заявили желание за това.

(2)При събирането и обработването на личните данни на Ползвателите,  Рада БГ АД осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
(3) Ползвателите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят на  Рада БГ АД.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 5. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от  Рада БГ АД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез чрез заявка в нашата контак форма.

(2)  Рада БГ АД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на достъп

Чл. 6. (1) Вие имате право да изискате и получите от  Рада БГ АД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3)  Рада БГ АД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но  Рада БГ АД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 7. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 8.(1) Вие имате правото да поискате от  Рада БГ АД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а  Рада БГ АД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо  Рада БГ АД;
личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

(2)  Рада БГ АД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане или чрез контакт формата на нашия уеб сайт, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред  Рада БГ АД.

(4)  Рада БГ АД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 9. Вие имате право да изискате от  Рада БГ АД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на  Рада БГ АД да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 Рада БГ АД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на  Рада БГ АД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 10. (1) Вие можете по всяко време да изискате данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на  Рада БГ АД, с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от  Рада БГ АД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 11. Вие можете да поискате от  Рада БГ АД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити.  Рада БГ АД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.  

Право на възражение

Чл. 12. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от  Рада БГ АД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 13. (1) Ако  Рада БГ АД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

 

(2)  Рада БГ АД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 14. За извършване на регистрация на хостинг и домейн в или извън областта .БГ и след подадена заявка от Ваша страна,  Рада БГ АД предава необходимата информация към съответния регистратор на домейни, който обработва Вашите данни като администратор за целите на регистрацията на заявения домейн.

 

Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
 

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Tелефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 17. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез писмено заявление, изпратено на имейл адрес на  Рада БГ АД  или чрез контакт формата на нашия уеб сайт: https://rada.bg/contact_us

Чл. 18 (1). Когато възлагате на  Рада БГ АД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата,  Рада БГ АД  действа в качеството на обработващ личните данни.

В случаите по ал. 1,  Рада БГ АД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате.  Рада БГ АД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата  (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай  Рада БГ АД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на  Рада БГ АД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

 

Сайтът на  Рада БГ АД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.   

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

  • Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане.

  • Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics . Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.  

  • Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни,, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

  • Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. В допълнение, повечето рекламни мрежи предлагат възможност да се отпишете от профилирано рекламиране. За повече информация, моля посетете http://www.aboutads.info/choices/ или https://youronlinechoices.eu/.

  

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.